Osoba prowadząca szkolenie bardzo dobrze przygotowane do zajęć. Tematyka zajęć bardzo ciekawa.