Poszerzyłam posiadaną wiedzę. Dużym plusem szkolenia były ćwiczenia, które nadawały dynamiką spotkaniu.