Pani Gabrysiu dziękuję za pomoc i poświęcony mi czas.