Bardzo pomogły mi zajęcia z Panią Kasią Pankowską-Jurczyk. Można z Panią o wszystkim porozmawiać na luzie. Dzięki Niej wyszedłem z wielkiego dołka psychicznego, stałem się bardziej otwarty na ludzi, częściej mówię to co myślę. Samopoczucie mi się poprawiło tak jak samoocena. Dziękuję bardzo za terapię