Przez rok uczęszczania na terapie udało mi się z pomocą Pani Kasi zobaczyć, co powoduje moje problemy oraz co można z tym zrobić. Dzięki mojej pracy znacząco poprawiły się moje znajomości i już wiem, jak radzić sobie ze stresem.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.