Treść merytoryczna szkolenia przedstawiona w konkretny sposób. Aktywizacja osób biorących udział na duży plus.