Wysoki poziom szkolenia, prowadzący zaznajomiony z tematem dzięki bardzo bogatemu doświadczeniu zawodowemu. Właściwa forma szkolenia umożliwiająca przećwiczenie zdobytych umiejętności i skorygowanie ich na bieżąco.