Bardzo rzetelnie i ciekawie prowadzone szkolenie. Poruszony temat był poparty przykładami prowadzącego, ale także uczestników. Przedyskutowaliśmy autentyczne sytuacje z naszych osobistych doświadczeń. To było bardzo cenne.