hello world!
Published: 2 września 2015

Program Profilaktyki Szkoły

2 września 2015r. przeprowadziliśmy szkolenie rady pedagogicznej na temat „Program profilaktyki i jego ewaluacja”. Podczas szkolenie nauczyciele poznali obszary aktywności w zakresie profilaktyki, podstawowe zadania działań profilaktycznych oraz poziomy i strategie profilaktyki. Na spotykaniu podjęto próbę zbudowania przykładowego, możliwego do poddania ewaluacji Programu Profilaktyki Szkoły. Za istotny element szkolenia nauczyciele uznali możliwość nabycia nowych umiejętności dotyczących tematyki szkolenia. Uznali je za bardzo użyteczne i użyteczne oraz znacznie wzbogacające ich wiadomości i umiejętności. Zdaniem uczestników szkolenie w wysokim stopniu może przyczynić się do podwyższenia jakości pracy szkoły. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Zrozumienie programu profilaktyki, jego celu”, „Treści podawane przez prowadzących są cennym źródłem wiedzy, bardzo przydatnym w tworzeniu programu”, „Uświadomienie jak powinien być zbudowany program profilaktyki, że sprawdzenie skuteczności działań jest istotne”, „Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej prelegentów, umiejętność przekazu”, „Zrozumienie podziału profilaktyki, ułatwienie w konstruowaniu programu”, „Zachęta do poszerzenia działań profilaktycznych w szkole”, „Konkretna praca na konkretnym materiale”, „Ułatwienie w ewaluacji programu”.