Ze szkolenia dowiedziałem się, jakie mechanizmy kierują klasą, która też jest grupą społeczną. Poznałem też kilka mitów, które my jako nauczyciele bierzemy za coś pewnego, jeśli chodzi o zarządzanie klasą.