Tomasz Stańczyk

Edukator Zdrowia

Starszy technik fizjoterapii, rehabilitant. Posiada duże doświadczenie wyniesione z pracy w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie z dziedziny fizykoterapii i fizjoterapii. Praktyka w pracy z dorosłymi i dziećmi z zaburzeniami funkcji ruchowych.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.