Paweł Jurczyk

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Projektami Informatycznymi w Środowisku e-biznesowym. Posiada blisko 15 lat komercyjnego doświadczenia w pracy jako specjalista do spraw jakości oprogramowania komputerowego. Pracował w działach podnoszenia jakości w międzynarodowych korporacjach takich jak IBM, Asseco, Allianz i Roche. Współpracował z placówkami oświatowymi m.in. z MSCDN. Aktualnie specjalizuje się w automatyzacji testów aplikacji webowych, API oraz baz danych. Programuje m.in. w języku PHP, JavaScript i C#. Zajmuje się tworzeniem stron i sklepów internetowych w oparciu o WordPress. Posiada certyfikaty ISTQB Certified Tester Advanced Level – Technical Test Analyst, Test Analyst i Test Manager, a także inne certyfikaty branżowe. Oprócz zamiłowań związanych z wykształceniem interesuje się psychologią, rozwojem osobistym i sportami ekstremalnymi, lubi podróżować.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.