Iga Król-Łęgowska

Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój

Psycholog (Katolicki Uniwersytet Lubelski), certyfikowany terapeuta metody TSR (I  i II stopień), asesor metody AC/DC. Moderator peer i action learningu oraz facylitator. Entuzjastka i moderator Design Thinking (metody tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o potrzeby klienta końcowego), którą wykorzystuje do budowania innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach biznesowych. Z zamiłowania trener, promotor dzielenia się wiedzą i pracy na mocnych stronach. W pracy terapeutycznej skupia na wydobyciu zasobów oraz dotarciu do najważniejszych potrzeb i wartości klientów. Podchodzi do terapii holistycznie. W pracy z dziećmi (zarówno terapeutycznie jak i rozwojowo) łączy wiedzę psychologiczną z wiedzą z zakresu Integracji sensorycznej (ukończony I stopień). Posiada szerokie doświadczenie w zakresie budowania narzędzi i rozwiązań rozwojowych, prowadzeniu rozmów rozwojowych i budowaniu planów rozwoju z pracownikami i menadżerami, rozwoju kompetencji menadżerskich, budowaniu i facylitacji zespołów, budowania kultury feedbacku. Certyfikowany konsultant w zakresie biznesowych narzędzi psychometrycznych (PAPI, TTI Success Inside, PsyTech).
Prowadzi bezpłatne konsultacje psychologiczne dla najuboższych w Zespole Pomocy Bliźniemu przy parafii św. Zygmunta w Warszawie. Obecnie pracuje jako HR Business Partner gdzie m.in. dba o rozwój pracowników i menedżerów.
Z Fundacją związana od 2017 roku, prowadzi indywidualne spotkania terapeutyczne w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) i rozwojowe (z elementami coachingu) oraz grupy wparcia.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.