Gabriela Rasztawicka

Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój

Pedagog specjalny, trener umiejętności społecznych, wykorzystujący w swojej pracy techniki coachingowe.
Specjalizuje się we wspieraniu budowania potencjału oraz samodzielności osób w spektrum autyzmu.
Dotyka spraw dotyczących kariery zawodowej osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz seksualności osób w spektrum autyzmu. Dekoduje świat ludzi neurotypowych, pomaga osobom w spektrum w odnalezieniu się w zasadach savoir-vivre w codziennym życiu. Doświadczenie w pracy rewalidacyjnej KODA (Kids/Kid of Deaf Adults).
W pracy bazuje na strategii relacyjnej, pozytywnej dyscyplinie i NVC Porozumieniu bez przemocy Marshalla B. Rosenberga.

Prywatnie: ciekawa świata, idealistka i poszukiwaczka inspiracji.

Doświadczenie: w pracy w placówkach integracyjnych jak i specjalnych na różnych poziomach edukacji.
Edukacja, absolwentka:
• Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej – pedagogiki korekcyjnej
• Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji Studia Podyplomowe w zakresie „Rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: poznanie, wspomaganie, skuteczność”
• Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w zakresie „Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela i wychowawcy”, „Doradztwa zawodowego” i innych
• Fundacji „Synapsis” w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych oraz innych kursów szkoleń i konferencji prowadzonych przez fundację
• Fundacji JIM w zakresie „Edukacji seksualna osób ze spektrum autyzmu”.