Gabriela Rasztawicka

Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój

Pedagog specjalny, trener umiejętności społecznych, wykorzystujący w swojej pracy techniki coachingowe.
Specjalizuje się we wspieraniu budowania potencjału oraz samodzielności osób w spektrum autyzmu.
Dotyka spraw dotyczących kariery zawodowej osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz seksualności osób w spektrum autyzmu. Dekoduje świat ludzi neurotypowych, pomaga osobom w spektrum w odnalezieniu się w zasadach savoir-vivre w codziennym życiu. Doświadczenie w pracy rewalidacyjnej KODA (Kids/Kid of Deaf Adults).
W pracy bazuje na strategii relacyjnej, pozytywnej dyscyplinie i NVC Porozumieniu bez przemocy Marshalla B. Rosenberga.

Prywatnie: ciekawa świata, idealistka i poszukiwaczka inspiracji.

Doświadczenie: w pracy w placówkach integracyjnych jak i specjalnych na różnych poziomach edukacji.
Edukacja, absolwentka:
• Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej – pedagogiki korekcyjnej
• Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji Studia Podyplomowe w zakresie „Rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: poznanie, wspomaganie, skuteczność”
• Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w zakresie „Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela i wychowawcy”, „Doradztwa zawodowego” i innych
• Fundacji „Synapsis” w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych oraz innych kursów szkoleń i konferencji prowadzonych przez fundację
• Fundacji JIM w zakresie „Edukacji seksualna osób ze spektrum autyzmu”.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.