dr Renata Stoczkowska

Przewodnicząca Rady Fundacji

Biolog, nauczyciel, pedagog, wykładowca, specjalista, ekspert, recenzent, konsultant, coach, rękodzielnik, w głębi siebie humanista, przyrodnik… Z wykształcenia nauczyciel biologii, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Nauczyciel akademicki w Akademii Podlaskiej w Siedlcach (lata 1994-2009), adiunkt w Zakładzie Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody. Dydaktyk biologii, przyrody i edukacji ekologicznej, opiekun praktyk pedagogicznych dla studentów specjalności nauczycielskiej; promotor prac magisterskich i licencjackich. Absolwentka studiów podyplomowych Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi
(UW); Coaching i Mentoring w Edukacji i Organizacjach Społecznych (WSP TWP i Akademia Szkoleń i Coachingu Adeptus); TSR I i II stopień (CTSR w Warszawie) oraz konsultant kryzysowy (IPTKC w Krakowie). Od 2009 zatrudniona jako specjalista ds. badań pedagogicznych w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie. Specjalizuje się w: coachingu, ewaluacji, dydaktyce. Przygotowuje programy szkoleń, materiały edukacyjne (projekty ewaluacji, narzędzia badawcze, raporty, scenariusze) oraz prowadzi szkolenia w zakresie warsztatu pracy nauczyciela, ewaluacji, rozwoju osobistego i zawodowego. Prowadzi coaching indywidualny (life coaching) dla osób szukających bardziej satysfakcjonującego życia. Poddaje się superwizji. Poza pracą zawodową poświęca czas na tworzenie rękodzieła, fotografię, czytanie książek i podróże.