Dorota Jasińska

Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Dyplomowany pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój. Trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Absolwentka Szkoły Tutorów (Certyfikat Tutora I stopnia) Collegium Wratislaviense. Była członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a w Warszawie gdzie m.in. prowadzi konsultacje, doradztwo i grupy wsparcia dla rodzin i osób chorych. Uczestniczka Europejskiej Konferencji nt. Zespołu Tourette’a i Zaburzeń Tikowych (ESSTS) – Londyn 2015r. Współorganizatorka i moderatorka Międzynarodowej Konferencji podsumowującej projekt „Z Tourette’m po Polsce – program przeciw wykluczeniu chorych – Warszawa 2016r. Uczestniczka wizyt studyjnych organizowanych przez niemieckie i norweskie Narodowe Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a. Autorka publikacji poświęconych chorobie tikowej w czasopismach kierowanych do środowiska oświatowego (Oświata Mazowiecka). Autorka programów szkoleń dla kadry pedagogicznej, pedagogów, psychologów oraz rodziców w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych (Zespól Tourette’a, Zespół Aspergera).
Ukończyła liczne kursy m.in. z zakresu: Komunikacji interpersonalnej, Motywacji i relacji, Relacji z mediami i promocji działań, Mindfulness – redukcja stresu, Terapii i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Tourette’a.  

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.