Dorota Jasińska

Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Dyplomowany pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój. Trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Absolwentka Szkoły Tutorów (Certyfikat Tutora I stopnia) Collegium Wratislaviense. Była członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a w Warszawie gdzie m.in. prowadzi konsultacje, doradztwo i grupy wsparcia dla rodzin i osób chorych. Uczestniczka Europejskiej Konferencji nt. Zespołu Tourette’a i Zaburzeń Tikowych (ESSTS) – Londyn 2015r. Współorganizatorka i moderatorka Międzynarodowej Konferencji podsumowującej projekt „Z Tourette’m po Polsce – program przeciw wykluczeniu chorych – Warszawa 2016r. Uczestniczka wizyt studyjnych organizowanych przez niemieckie i norweskie Narodowe Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a. Autorka publikacji poświęconych chorobie tikowej w czasopismach kierowanych do środowiska oświatowego (Oświata Mazowiecka). Autorka programów szkoleń dla kadry pedagogicznej, pedagogów, psychologów oraz rodziców w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych (Zespól Tourette’a, Zespół Aspergera).
Ukończyła liczne kursy m.in. z zakresu: Komunikacji interpersonalnej, Motywacji i relacji, Relacji z mediami i promocji działań, Mindfulness – redukcja stresu, Terapii i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Tourette’a.