Beata Stańczyk

Członek Rady Fundacji

Absolwentka wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy w jednym z czołowych warszawskich instytutów technologii elektronicznych. Na co dzień odpowiedzialna za badania prowadzone w zakładzie fotolitografii. Autorka i współautorka wielu artykułów z dziedziny materiałoznawstwa i elektroniki.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.