Anna Pyzikiewicz

Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój

Pedagog specjalny. Ukończyła w 1991 r. Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej wydział Rewalidacji, w 2003 podyplomowo Podstawy Psychoterapii przy Wydziale Rehabilitacji AWF. Od 1990 r. pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi, od 2000 r. jako nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Drewnianej.  Pracuje z dziećmi autystycznymi, z Zespołem Aspergera, z mózgowym porażeniem, z trudnościami z koncentracją, z nadpobudliwością, z dysleksją. Od 2007 prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi trudnościami. Prowadzi zajęcia terapeutyczne i uspołeczniające dla dzieci z autyzmem.