Agnieszka Aniołek-Żebrowska

Członek Zarządu

Absolwentka wielu kursów i szkoleń podatkowo-księgowych m.in. "Kurs dla samodzielnych księgowych ze szczególnym uwzględnieniem kadr i płac” organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – zakończony egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe samodzielnego księgowego – bilansisty. Aplikacja administracyjna zakończona zdaniem egzaminu państwowego w zakresie podatków w urzędzie skarbowym. Doświadczenie zdobywała od roku 1998 pracując na samodzielnym stanowisku w dziale podatku VAT w urzędzie skarbowym oraz jako samodzielny pracownik w trzech biurach rachunkowych, gdzie prowadziłam księgowość firm o różnych profilach działalności włącznie z transakcjami unijnymi i eksportami z/do krajów trzecich.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.