Bardzo ciekawa forma prowadzenia szkolenia, bardzo dobre przygotowanie osoby prowadzącej, interesujący, warsztatowy sposób przekazywania wiedzy.