Bardzo ciekawe warsztaty, w pełnym tego słowa znaczeniu.