Bardzo dziękuje Pani Ani za warsztaty – wiele pozwoliły mi zrozumieć – wczuć się w to co czuje dziecko z Zespołem Aspergera.