Szkolenie rozwija zagadnienia trudne do rozwiązania w szkole