Bardzo aktualna tematyka wykładów. Wysoki poziom wykładowców.