Rzetelne szkolenie, uzyskaną wiedzę można wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą.