Tematyka szkolenia adekwatna do potrzeb szkoły, osoby prowadzące szkolenie mają doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.