Konferencja przygotowana wzorowo w każdym aspekcie.