Duże doświadczenie prelegentów poparte własnymi przykładami.