Warto jest rozważyć możliwość organizacji tego typu szkoleń w mniejszych ośrodkach – poza Warszawą.