Przekazanie praktycznych metod do wykorzystania w codziennej pracy