hello world!
Published: 18 maja 2015

Klasa jako grupa

18 maja 2015r. przeprowadziliśmy szkolenie rady pedagogicznej na temat „Klasa jako grupa”. Nauczyciele wykazali duże zainteresowanie tematem i proponowanymi rozwiązaniami. Na szkoleniu uczestnicy poznali naukową argumentację przeciw popularnemu mitowi uniwersalnych faz rozwoju klasy jako grupy i poznali rzeczywiste procesy w niej zachodzące. Dowiedzieli się też w jaki sposób nauczyciel może być dla uczniów autorytetem budzącym uznanie i szacunek, a nie lęk oraz w jaki sposób najlepiej kontaktować się z młodymi ludźmi. Szkolenie pozwoliło nauczycielom zrozumieć mechanizmy rządzące grupą i dzięki temu lepiej nimi zarządzać, bez popadania w złudzenie efektywności utrzymywania dyscypliny wyłącznie poprzez kontrolę.