Bardzo przydatne szkolenie, kompetentny wykładowca. Tematyka, z którą powinien zapoznać się każdy nauczyciel i wychowawca.