Treść szkolenia była zgodna z zaplanowanym tematem. Otrzymaliśmy konkretną wiedzę, repertuar narzędzi do praktycznego sterowania w realnych sytuacjach trudnych. Prowadząca stworzyła bezpieczną atmosferę do ćwiczenia się w nowych umiejętnościach – bez oceny, krytyki, przy konstruktywnych wskazówkach. Świetne szkolenie.