Już wiem, że należy stymulować uczniów i ich rodziców do wyciągania zasadnych wniosków i  umiejętnie argumentować.