Wykorzystam zdobyte informacje w pracy z uczniem. Ważne jest poszukiwanie, analizowanie twierdzeń