Świetne szkolenie, tematyka związana z fatycznymi i aktualnymi problemami, z jakimi mierzymy się w szkole.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.