Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych