Inspirujące, pełne wiedzy merytorycznej z adekwatnymi przykładami. Przywoływanymi strategiami można zmienić jakość relacji i wywierać prorozwojowy wpływ. Cenne zawodowo i prywatnie. Nie mogę się doczekać kolejnych szkoleń.