Pani prowadząca otwarta, kompetentna oraz popiera wiedzę teoretyczną przykładami z życia.