Szkolenie ciekawe i zorientowane praktycznie, bez zbędnego przedstawiania historii nurtu od początku świata, o której mogę przeczytać w podręcznikach.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.