Szkolenie podejmujące tematykę Elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach na wysokim poziomie. Zostało przeprowadzone skrupulatnie i profesjonalnie. Teoria poparta licznymi przykładami z doświadczenia zawodowego osoby prowadzącej. Niewątpliwym atutem była duża ilość ćwiczeń praktycznych pozwalających utrwalić omawiany materiał.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.