Szkolenie merytorycznie dobre, prowadzone w przyjemnej atmosferze, materiały przydatne do pracy z uczniami.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.