Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, wiele ciekawy informacji do wykorzystania w pracy, polecam i chętnie skorzystam z kolejnych warsztatów.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.