Profesjonalizm szkolenia pozwala przenieść teorię na praktykę