Pomoc i wsparcie dla nauczycieli poprzez organizowanie ciekawych szkoleń, "uczymy się całe życie".