Pomoc i wsparcie dla nauczycieli poprzez organizowanie ciekawych szkoleń, "uczymy się całe życie".

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.