Tematyka szkolenia adekwatna do potrzeb szkoły. Dziękuję!