Szkolenie prowadziła kompetentna osoba z wielkim bagażem doświadczeń. Pani Kasia w bardzo interesujący sposób przedstawiała omawiany temat.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.