Przeprowadzone szkolenie jest bardzo treściwe, poparte konkretami, wyczerpujące.