Bardzo wartościowe, przydatne i merytorycznie przygotowane szkolenie. Żyjemy w trudnych czasach, gdzie dzieci i młodzież są szczególnie narażeni na stany depresyjne oraz różne załamania nerwowe. Eskalacja problemów często w środowisku rówieśniczym lub w domu rodzinnym powoduje, że dzieci sięgają po najgorsze rozwiązania. Jako pedagodzy musimy być czujni na różne zachowania w tym autoagresji czy stanów depresyjnych. Należy umiejętnie reagować. Szkolenie "Fundacji Wsparcie i Rozwój" zdecydowanie przygotowuje do odpowiednich reakcji nauczyciela na różne zachowania uczniów.