Pomoc i wsparcie dla nauczycieli poprzez organizowanie ciekawych szkoleń, ,,uczymy się całe życie"